Loading...
Home Over Portfolio Contact

Disclaimer

Disclaimer...

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto's op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd ('framing' inbegrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL. FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL, of door u aan FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL door middel van een website van FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL, of anderszins langs elektronische weg. FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL via deze website. FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op alle handelingen van FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL zijn van toepassing de geldende algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 78/2005. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden zijn geen rechten verleend. FOTOGRAAF CHRISTIAN VAN DER MEIJ / PERSFOTOGRAAF.NL is aangesloten bij de beroepsvereniging NVF (Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten). Nabestellingen Fotoafdrukken van Fotograaf Christian van der Meij / Persfotograaf.nl Als u foto's wilt nabestellen, foto's die gepubliceerd zijn in kranten gemaakt door Fotograaf Christian van der Meij / Persfotograaf.nl, dan kunt u deze hier nabestellen. De meeste foto's die u hier aantreft, zijn gemaakt voor de lokale media zoals Dagblad De Twentsche Courant Tubantia en De Weekkranten. De afhandeling van de opdrachten gebeurt door Oypo. De voordelen zijn de snelle levertijden en foto's kunnen op vele manieren worden afgedrukt. Oypo draagt zorg voor het bestelsysteem en betalingsysteem.